Bike Italiens afbestillings- og rejsebestemmelser for cykelrejser

 1. Ved tilmelding udfyldes en online tilmelding og depositum indbetales ifølge de retningslinjer, man kan finde under ”Tilmelding” for hver cykelrejse på hjemmesiden www.bikeitalien.com. Tilmelding er først gyldig og bindende, når den online tilmelding og depositum er Bike Italien i hænde. Indbetaling af depositum anses af Bike Italien som rejsedeltagerens accept af nærværende afbestillings- og rejsebestemmelser.
 2. Betales depositum ikke rettidigt, har Bike Italien ret til at slette tilmeldingen.
 3. Restbeløbet (dvs. forskellen mellem den for rejsen aftalte pris og det indbetalte depositum) betales senest en måned før afrejsedatoen for den enkelte rejse. Ved tilmelding senere end en måned før afrejsedatoen, erlægges rejsens fulde pris ved tilmelding.
 4. Betales restbeløbet ikke rettidigt, har Bike Italien ret til at betragte rejsen som afbestilt, jf. pkt. 6, således at det indbetalte depositum ikke tilbagebetales.
 5. Er flybilletten købt på afbestillingstidspunktet, så vil prisen for flybilletten blive fratrukket refundering af depositum.
 6. Ved afbestilling for en rejse til Italien påløber et afbestillingsgebyr på 300 kr. pr. person. Ved afbestilling for en rejse til resten af verden påløber et afbestillingsgebyr på 1.000 kr.
 7. Ved afbestilling senere end en måned før afrejse, refunderes depositum ikke.
 8. Ved afbestilling senere end to uger før afrejse har rejsedeltageren ikke krav på tilbagebetaling, idet rejsedeltageren er forpligtet til at betale rejsens fulde pris. Udeblivelse eller for sent fremmøde på afrejsedatoen betragtes som en afbestilling.
 9. Bike Italien forbeholder sig ret til at aflyse en rejse indtil 14 dage før afrejsedatoen, såfremt der ikke er tilstrækkelig tilmelding. Tilstrækkelig tilmelding foreligger, når 12 deltagere er tilmeldt. Rejsens fulde pris vil da blive refunderet.
 10. Er pas, visum eller vaccinationer ikke i orden eller gyldige, eller møder rejsedeltageren ikke op på angivet tid og sted ved rejsens begyndelse, kan rejsedeltageren ikke få rejsens pris refunderet.
 11. Bike Italien har ret til, under særlige omstændigheder, at forhøje den allerede aftalte pris, herunder f.eks. ved forhøjede skatter, gebyrer, olieprisstigninger eller ændrede valutakurser.
 12. Bike Italien forholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i rejseprogrammet, herunder anvendelse af andre hoteller og transportmuligheder. Ændringer berettiger ikke til kompensation.
 13. Bike Italien fralægger sig ethvert ansvar for flyforsinkelser, forsinkelser som følge af ekstraordinære trafikproblemer samt for bortkomne cykler eller skade under flytransport.
 14. Såfremt der opstår force majeure, herunder krig, krigsfare, borgerlige uroligheder, strejke, lockourt, naturkatastrofer, epidemier mv., der forhindrer planlagt rejse, forbeholder Bike Italien sig ret til at kræve allerede afholdte udgifter dækket af rejsedeltagerne. Såfremt sådanne forhold indtræffer på en påbegyndt rejse, må rejsedeltageren selv dække de allerede afholdte udgifter samt udgifter til ophold, hjemtransport m.v.
 15. Evt. reklamationer under en rejse skal straks fremsættes overfor Bike Italien på rejsen. Reklamationer skal straks efter rejsen formuleres skriftligt overfor Bike Italien og være Bike Italien i hænde senest 7 dage efter hjemkomst. Reklamationer skal stiles til Bike Italien di Johan Joachim Jerichow, Via Umberto I, 24, IT-37014 Castelnuovo del Garda eller på email: joachimjerichow@hotmail.com
 16. Bagageansvar: Det er rejsedeltagerens eget ansvar, at bagage kommer med transferbussen til og fra første/sidste hotel. Evt. beskadiget bagage eller cykel erstattes ikke. Der henvises til rejsedeltagerens eget forsikringsselskab. Husk at tjekke dette inden afrejse!
 17. Bike Italien tager forbehold for lokale cykelløbsarrangøreres ændring eller aflysninger af løbsdatoer eller andre kulturelle events, som er en del af en planlagt tur. Eventuelle aflysninger eller ændringer forårsaget af tredjemand vil blive meddelt rejsedeltagerne straks efter, at Bike Italien er blevet bekendt hermed.  
 18. Der er i rejsens pris ikke inkluderet afbestillings- og rejseforsikring. Begge kan bestilles af Bike Italien, som er agent for Europæiske Rejseforsikring.
 19. Bike Italien er et fuldgyldigt Italiensk firma og kan derfor ikke være medlem af Rejsegarantifonden. Bike Italien er medlem af Confcommercio, Fiavet og Fogar, som er Italiens svar på Rejsegarantifonden.
 20. Bike Italiens fulde navn og adresse: Bike Italien di Johan Joachim Jerichow, Via Umberto I, 24, IT-37014 Castelnuovo di Garda.